Gemini Cad Made to Measure - program do konstruowania odzieży na miarę

Produkcja miarowa - Gemini Cad

Istnieją dwie zwykłe metody przetwarzania szablonów MTM: metoda zmiany i metoda szkieletu parametrycznego. Gemini CAD Systems, oferuje wsparcie dla obu metod, poprzez włączenie dwóch dedykowanych wtyczek:

Wtyczka Basic Alteration MTM Metoda Modyfikacji Bazowych, polega na znalezieniu standardowego rozmiaru, zbliżonego do wymiarów klienta i zastosowaniu na nim małych zmian, tak, aby jak najlepiej dopasować go do potrzeb klienta. Metoda ta, jest stosunkowo łatwa w użyciu, jest najczęściej stosowana przez użytkowników i jest metodą dostarczaną przez większość konkurujących ze sobą aplikacji CAD. Ma jednak wiele ograniczeń, a wyniki nie są satysfakcjonujące w przypadku, gdy wymiary klienta znacznie odbiegają od standardowego rozmiaru danego setu.

Wtyczka Expert Paraetric MTM Profesjonalna Parametryczna metoda ma zupełnie inne i nowoczesne podejście. Konstrukcja wzorów oparta jest na infrastrukturze geometrycznej, zwanej szkieletem. Szkielet, jest budowany przy użyciu klasycznych technik i kroków budowy szablonów, zgodnie z opisem w podręczniku do konstrukcji szablonów, dzięki czemu, jest bardzo prosty i logiczny dla każdego przeszkolonego konstruktora. Szkielet zawiera wzory i zależności geometryczne oparte na wymiarach. Poprzez wprowadzenie różnych wartości do formuły, kształt szkieletu ulegnie zmianie, ale zawsze zachowane zostaną ograniczenia korelacji i kształtu.
Dowolność metody konstrukcji w Gemini cad
Profesjonalna metoda parametryczna ma szereg zalet i zastosowań:
- Lepsze dopasowanie produktu i idealne spasowanie szablonów, uwzględniając skrajne rozmiary.
- Zastosowanie do w pełni automatycznego stopniowania w seryjnej produkcji masowej, wykorzystując wymiary bezpośrednio ze standardowych tabel rozmiarów.
Obie metody są wykorzystywane w domach mody, butikach haute couture, w firmach szyjących odzież na miarę. Ponadto, wtyczka Expert Parametric MTM może być używana do automatycznego stopniowania w seryjnej produkcji masowej odzieży, pozwalając na szybką adaptację produktu do lokalnego rynku czy sieci dystrybucji.